نرخ سکه در روز

قیمت خرید قیمت فروش
سکه تصویر امام down
۳٬۸۵۰٬۰۰۰
down
۳٬۹۹۰٬۰۰۰
تومان
سکه تمام بهار آزادی down
۳٬۶۰۰٬۰۰۰
down
۳٬۸۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه نیم بهار آزادی down
۱٬۹۵۰٬۰۰۰
down
۲٬۰۶۰٬۰۰۰
تومان
سکه ربع بهار آزادی up
۱٬۲۰۰٬۰۰۰
up
۱٬۳۰۰٬۰۰۰
تومان
سکه یک گرمی up
۶۲۰٬۰۰۰
up
۷۰۰٬۰۰۰
تومان